سه شنبه 28 فروردین 1397

منتظر حضور سبزتان هستیم

مونامیر امیر گوهری

چرا مونامیر ؟

 
از پیوند مونا و امیر پس میخواستین چی در بیاد جعفر قلی؟
 
امیر متولد چه سال و ماهی هست؟
شهریور 1367
مونا متولد چه سال و ماهی هست؟
بهمن 1368
مقطع تحصیلی امیر و مونا؟؟؟
هر دو لیسانس کامپیوتر هستن
7921
love

عاشقانه ها و دلنوشته های ما

 

دلنوشته ها و عاشقانه های مونامیر را میتوانید در صفحات پایین دنبال کنید

این سایت به صورت دائم بروزرسانی میشود و تا همیشه پایدار خواهد بود

دوستتون داریمدلنوشته های ما